Reklamácie

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy alebo reklamovať tovar, stiahnite si, prosím, príslušné tlačivo a postupujte podľa pokynov uvedených v obchodných podmienkach.